Laureana di Borrello Rc

attention.gif

IL  MAGO  GIAPPONESE   THI  CIUN KAI


MO' TI LEJIU U PENZERU

Non ci cridi  ?  Impossibboli  ?  Prova !!! Resterai Barsamatu...

  1. Pensa a nu numero di dui cifri (Esempio: 36)
  2. somma i dui cifri e u totali caccialu du numaru chi penzasti Tipu,36: 3+6=9 (36-9= 27)
  3. Cerca nta lista cca sutta u simbulu associatu o' risultatu.
  4. Cuncentrati forti forti supa u simbulu....AMMACCA supa u quatratu grigiu e vidi ca ti leju u penzeru.

 

INDICE          E-MAIL